VDI Boring Bar Holder

BBV-Tx1P
BBHV-E1M
BBHV-E2M
BBHV-E2I
BBV-Tx1W