TAKAMAZ Boring Bar Holders

SKU013905 BMT BOLT PATTERN 58x58 BORING BAR HOLDER ID=( 1)" L=80 mm FOR TAKAMAZ XY120
TZBB-XYD
SKU013906 BMT BOLT PATTERN 58x58 BORING BAR HOLDER ID=25 mm L=80 mm FOR TAKAMAZ XY120
SKP064384 TAKAMAZ Boring Bar Holders TAKAMAZ XY120-B1"
TZBB-XYB
SKP009043 TAKAMAZ Boring Bar Holders TAKAMAZ XY120-B25
SKP064385 TAKAMAZ Boring Bar Holders TAKAMAZ XY120-B1"x2
TZBB-XYB2
SKP009045 TAKAMAZ Boring Bar Holders TAKAMAZ XY120-B25x2
SKU013907 BMT BOLT PATTERN 50x72 BORING BAR HOLDER ID=32 mm L=40 mm FOR TAKAMAZ XY180
TZBB-XB
SKP063696 TAKAMAZ Boring Bar Holders TAKAMAZ XY120-B25-80-CTS
TZBB-XYC
SKU007937 BMT BOLT PATTERN 35x70 BORING BAR HOLDER DOUBLE 2xID=(1)" FOR TAKAMAZ X10 X12 XY10 XY12
TZBB-X2
SKU007918 BMT BOLT PATTERN 35x70 BORING BAR HOLDER DOUBLE 2xID=25 mm FOR TAKAMAZ X10 X12 XY10 XY12
SKU004700 BMT BOLT PATTERN 50x85 BORING BAR HOLDER DOUBLE ID=2x25 mm L=65 mm FOR TAKAMAZ X15
SKU010368 TAKAMAZ BORING BAR HOLDER DOUBLE 2xID=20 mm L=50 mm FOR TAKAMAZ XL100
SKU007936 BMT BOLT PATTERN 35x70 BORING BAR HOLDER ID=(1)" FOR TAKAMAZ X10 X12 XY10 XY12
TZBB-X1
SKU007917 BMT BOLT PATTERN 35x70 BORING BAR HOLDER ID=25 mm FOR TAKAMAZ X10 X12 XY10 XY12
SKU004701 BMT BOLT PATTERN 50x85 BORING BAR HOLDER ID=32 mm L=60 mm FOR TAKAMAZ X15
SKU010367 TAKAMAZ BORING BAR HOLDER ID=40 mm L=40 mm FOR TAKAMAZ XL150
SKU000747 VDI40 FORM T1 RADIAL BORING BAR HOLDER ID=(1-1/2)" L= 90 mm for TAKAMAZ
TZBB-T1
SKU000748 VDI40 FORM T1 RADIAL BORING BAR HOLDER ID=(1-1/2)" L=100 mm for TAKAMAZ
SKU000749 VDI40 FORM T1 RADIAL BORING BAR HOLDER ID=40 mm L= 90 mm for TAKAMAZ
SKU000750 VDI40 FORM T1 RADIAL BORING BAR HOLDER ID=40 mm L=100 mm for TAKAMAZ
SKU013717 BMT BOLT PATTERN 58x58 BORING BAR HOLDER ID=32 mm L=80 mm SUB SPINDLE FOR TAKAMAZ XY120
TZBB-XYB SUB