TSUGAMI BORING BAR HOLDER ID=20 mm FOR SUBSPINDLE TSUGAMI S205 S206

TSUGAMI BORING BAR HOLDER ID=20 mm FOR SUBSPINDLE TSUGAMI S205 S206


Tool holder machine interface: N/S turret, TSUGAMI S205 TSUGAMI S206-N/S, N/S,
SKU Tool Clamping CNC Lathe
SKU005959 Ø 20 TSUGAMI S205, S206
...


Other relevant tool holders:

TSUGAMI BORING BAR HOLDER ID=20 mm FOR SUBSPINDLE TSUGAMI S205 S206