VDI Serrated Wedge

SKU000211 VDI16 WEDGE ECCENTRIC OD=16 mm
ACCS-WDGE
SKU000206 VDI20 WEDGE ECCENTRIC OD=18 mm
SKU000207 VDI30 WEDGE ECCENTRIC OD=22 mm
SKU000208 VDI40 WEDGE ECCENTRIC OD=28 mm
SKU000215 VDI40 WEDGE ECCENTRIC OD=40 mm FOR DUPLOMATIC
SKU000209 VDI50 WEDGE ECCENTRIC OD=36 mm
SKU000214 VDI50 WEDGE ECCENTRIC OD=50 mm for DUPLOMATIC
SKU000213 VDI60 WEDGE ECCENTRIC OD=42 mm
SKU000210 VDI60 WEDGE ECCENTRIC OD=50 mm for DUPLOMATIC
SKU005999 VDI40 WEDGE CONCENTRIC OD=40 mm L=50 mm
ACCS-WDGC
SKU001716 VDI WEDGE OD=25 mm ECCENTRIC for GILDEMEISTER 30/2A 1987
WEDGE 25 mm GILDEMEISTER